Cylinder Cyrusa jedzie do Ameryki

Jeden z najsłynniejszych zabytków archeologicznych, Cylinder Cyrusa, na co dzień przechowywany w Muzeum Brytyjskim, wyrusza właśnie w odwiedziny do Stanów Zjednoczonych.

Cylinder Cyrusa, niewielki gliniany walec zapisany pismem klinowym, opisuje zdobycie Babilonu przez perskiego władcę Cyrusa Wielkiego w 539 roku p.n.e. Dokument ten jest wyrazem polityki tolerancji tego władcy wobec narodów Babilonu i ich religii. Jego treść harmonizuje z biblijną relacją o wyzwoleniu Żydów z niewoli babilońskiej.

Od marca do grudnia 2013 roku Cylinder Cyrusa będzie można oglądać w pięciu amerykańskich miastach: w Waszyngtonie, Houston, Nowym Jorku, San Francisco i Los Angeles.

Walec Cyrusa został odnaleziony w roku marcu 1879 roku podczas wykopalisk na terenie pozostałości świątyni Marduka w Babilonie. Prace, którymi kierował jeden z pionierów mezopotamskiej archeologii Hormuzd Rassam, przeprowadzano pod patronatem Muzeum Brytyjskiego, dlatego znalezisko trafiło właśnie do Londynu.

Dokument powstał w jakiś czas po pokonaniu imperium nowobabilońskiego przez Persów i Medów w roku 539 p.n.e. Jest to najprawdopodobniej dzieło propagandowe skierowane do czcicieli Marduka (znanego też jako Bel), głównego boga babilońskiego, które miało wyjaśnić, dlaczego bóg ten pozwolił na przejęcie władzy w swoim mieście przez najeźdźców.

Pomimo religijnego charakteru, Cylinder ma olbrzymią wartość historyczną. Przedstawia rodowód władców Anszanu, rodu Cyrusa Wielkiego, czyli dynastii Achemenidów, którzy potem przez dwieście lat panowali nad Bliskim Wschodem. Dokument ujawnia, że Cyrus przybrał tytuł ‚króla świata, wielkiego i prawowitego króla’ oraz ‚króla Babilonu, Sumeru i Akadu’.

W tekście Cyrus przedstawia też swój program tolerancyjny wobec różnych kultów praktykowanych na terenie jego imperium. Polityka ta, inna od działań władców chaldejskich (zwłaszcza ostatniego z nich, Nabonida, który faworyzował kult boga-księżyca Sina), miała zapewnić pokój w państwie.

Cyrus deklaruje kres prześladowań, pomoc w odbudowie sanktuariów oraz zapewnia powrót jeńców do ich domów. Chociaż dokument nie wymienia ani Żydów, ani Jerozolimy, to zarysowana w nim polityka Cyrusa zgadza się z tym, co Biblia mówi o okolicznościach powrotu wygnańców Judy z niewoli babilońskiej.

Według Księgi Ezdrasza 1:1-4 w pierwszym roku po objęciu przez Cyrusa władzy nad Babilonem, wydał on dekret umożliwiający odbudowę świątyni w Jerozolimie zburzonej przez Nabuchodonozora oraz powrót pierwszej grupy repatriantów żydowskich do Judy.

Ze względu na podobieństwa z tym fragmentem Księgi Ezdrasza, Cylinder Cyrusa zalicza się do najważniejszych i najcenniejszych znalezisk archeologii biblijnej. Jest on też traktowany przez Irańczyków jako dziedzictwo narodowe (w roku 2010 zabytek był wystawiany w Teheranie), a niektórzy działacze dopatrują się w tekście pierwszej karty praw człowieka.

W roku 2013 Cylinder Cyrusa będzie można obejrzeć podczas trasy po Ameryce w następujących miejscach:

  • Smithsonian’s Arthur M. Sackler Gallery and Freer Gallery of Art, Washington D.C., 9 marca – 28 kwietnia 2013
  • Museum of Fine Arts, Houston, 3 maja – 14 czerwca 2013
  • The Metropolitan Museum of Art, New York, 20 czerwca – 4 sierpnia 2013
  • Asian Art Museum, San Francisco, 9 sierpnia – 22 września 2013
  • J. Paul Getty Museum at the Getty Villa, Los Angeles, 2 października – 2 grudnia 2013

Trasę wspiera Irańska Fundacja Dziedzictwa oraz amerykański Smithsonian Institution.

Na stałe zaś można ten zabytek oglądać w sali numer 55 w Muzeum Brytyjskim (British Museum) w Londynie. Zapewne dla większości Czytelników zdecydowanie bliżej.

Zobacz też informacje o Cylindrze Cyrusa na stronie Muzeum Brytyjskiego (ang.):

Zobacz też relację BBC o wystawach w Iranie i USA:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archeologia, Biblia, Bliski Wschód, Mezopotamia, Persja i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.