Ostrakon w zapomnianym biblijnym mieście sprzed 3000 lat

Archeolodzy pracujący na stanowisku Khirbet Qeiyafa w Izraelu po trzech latach wykopalisk łączą je ze wspomnianym zaledwie raz w Biblii miastem Netaim (1 Kronik 4:21-23). W mieście tym mieli mieszkać garncarze, którzy wykonywali swoją pracę dla króla.

Stanowisko położone jest przy północnym skraju doliny Ela, na szlaku łączącym Jerozolimę z miastami znajdującymi się na filistyńskim wybrzeżu. Uczeni z Uniwersytetu w Hajfie datują ufortyfikowaną osadę na czasy panowania Dawida lub Salomona, czyli ok. 1000 rok p.n.e.

Wśród przedmiotów znalezionych na stanowisku  najciekawszym wydaje się ostrakon (fragment skorupy służący jako meteriał piśmienniczy) z tamtej epoki. Umieszczona na nim inskrypcja zawiera czasowniki typowe dla języka hebrajskiego, rzadko występujące w innych językach regionalnych, takie jak „asah” (robić) i „avad” (pracować).

Inskrypcja pełniła rolę oświadczenia skierowanego do niewolników, wdów i sierot. W tekście daje się zauważyć społeczną wrażliwość i troskę o opiekę nad najsłabszymi. Według archeologów, obecność tego typu treści na ostrakonie może być efektem królewskiej troski o wyrównywanie różnic społecznych. W swojej formie tekst inskrypcji jest bardzo zbliżony do niektórych fragmentów Starego Testamentu.

Jest to w ogóle najstarsza dotąd odnaleziona inskrypcja w języku hebrajskim. Zdaniem uczonych, może być dowodem, że Stary Testament został spisany kilka stuleci wcześniej niż sądzili do tej pory bibliści, więc w okresie, jaki podaje tradycja.

Czytaj więcej o wykopaliskach w zapomnianym biblijnym mieście (pol.) 

Zobacz filmową relację o ostrakonie z hebrajskim napisem:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archeologia, Biblia, Izrael i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.