Wykopaliska w Szilo wyjaśniają biblijna zagadkę

sziloMiasto Szilo uważa się za pierwszą duchową stolicę starożytnego Izraela. Najnowsze odkrycie na terenie jego pozostałości może wyjaśnić zagadkę nagłego zniknięcia tego ważnego ośrodka z kart historii.

Ostatnio w Tel Szilo archeolodzy znaleźli rozbity gliniany dzban, który znajdował się w warstwie czerwonawego popiołu. Według badaczy są to ślady pożaru i zniszczenia miasta. Datowanie warstwy wskazało, że Szilo zostało zniszczone około roku 1050 p.n.e.

Mniej więcej w tym samym czasie, jak podaje 1 Księga Samuela, Filistyni pokonali Izraelitów w krwawej bitwie pod Eben-Ezer. Zginęło wtedy 34 tysiące Izraelitów, w tym synowie Helego, kapłana z Szilo (1 Sam. 4). Archeolodzy sądzą, że Szilo mogło zostać złupione przez Filistynów tuż po tej bitwie.

sziloTel Szilo leży w samym sercu Dystryktu Judei i Samarii, czyli Zachodniego Brzegu. Izraelscy archeolodzy prowadzą tam w ostatnich miesiącach zakrojone na szeroką skalę wykopaliska, największe na terenie będącym pod administracją Autonomii Palestyńskiej. Jak powiedział Avital Selah, kierownik prac na stanowisku Tel Szilo, w wykopaliskach tych wzięło udział około tysiąca ochotników z całego Izraela. Niedawno pisaliśmy też o przydzieleniu przez rząd na ten cel specjalnych środków finansowych.

Szczególne znaczenie dla Izraelczyków ma fakt, że Szilo było pierwszym duchowym centrum narodu wybranego po jego wejściu do Ziemi Obiecanej.

Po podboju Kanaanu przez Izraelitów w Szilo ustawiono Przybytek, czyli „namiot spotkania”, który pełnił rolę przenośnej świątyni Jahwe i miejsca zgromadzeń narodu (Jozuego 18:1). W przybytku znajdowała się też Arka Przymierza. Tak było przez wiele lat (najczęściej podaje się, że przez 369 lat), przez cały okres sędziów.

Biblia nie podaje okoliczności, w jakich Szilo przestało odgrywać rolę duchowej stolicy Izraela i co spotkało samo miasto. Wiadomo, że synowie kapłana Helego, Chofni i Pinechas, wynieśli z przybytku Arkę Przymierza, która w wyniku klęski pod Eben-Ezer na wiele lat trafiła w ręce Filistynów. Sam Heli na wieść o śmierci synów i utracie Arki upadł i poniósł śmierć (1 Sam. 4).

W tym momencie Szilo znika z kart historii. Kolejne wzmianki o Przybytku wskazują, że znajdował się już w innych miastach, w Nod i Gibeonie. W końcu zastąpiła go zbudowana przez Salomona świątynia. Nieco wcześniej Dawid odzyskał Arkę Przymierza i przeniósł ją na Syjon. Wtedy stolicą Izraela, polityczną i duchową, stała się Jerozolima.

Jeżeli wnioski archeologów są poprawne, Szilo mogło zostać zniszczone przez Filistynów tuż po bitwie pod Eben-Ezer. Najnowsze odkrycia są też zgodne z wynikami wykopalisk, które w latach 80-tych przeprowadził w tym miejscu Israel Finkelstein oraz inni archeolodzy. Oni również znaleźli ślady zniszczeń z połowy XI wieku p.n.e. i przypisali je działaniom Filistynów.

Badacze uważają też, że niektóre fragmenty Biblii w pośredni sposób sugerują, że Szilo mogło być zniszczone. Powołują się na Psalm 78:60, który mówi, że Bóg ‚porzucił przybytek Szilo’ oraz na Księgę Jeremiasza 7:12-14 i 26:6-9, gdzie opuszczone Szilo służy jako ostrzeżenie dla niewiernej Jerozolimy.

Czytaj też:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archeologia, Biblia, Izrael i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.