Inskrypcja z czasów Pierwszej Świątyni z biblijnym imieniem

zachariaszRzadko kiedy wśród zwykłych skorup znajduje się coś, co na dłużej przykuwa uwagę archeologów.

Jednak pomiędzy tysiącami odłamków starożytnej ceramiki, glinianych lamp i figurek, jakie ostatnio izraelscy uczeni znaleźli w pobliżu najstarszej części Jerozolimy, znajdował się fragment misy z widoczną inskrypcją. Zwróciła ona uwagę badaczy, ponieważ najprawdopodobniej zawiera imię osoby wymienionej również w Biblii.

Choć napis jest niekompletny, można odczytać go jako „ryhu bn bnh”. Kojarzy się to z Zachariaszem, syna Benajasza, który został wymieniony w Księdze 2 Kronik 20:14 jako ojciec proroka Jachazjela i potomek lewity Asafa. Prorok ów przekonał judzkiego króla Jehoszafata (Jozafata) do wyruszenia przeciw Moabitom i Ammonitom.

Znaleziska dokonano w pobliżu źródła Gichon, które zaopatrywało w wodę Miasto Dawida, najstarszą część Jerozolimy. Nie ma wątpliwości, że odkryte tysiące skorup pochodziły z miasta.

Archeolodzy Joe Uziel i Nahshon Zanton z Izraelskiego Urzędu Starożytności (IAA) datują znalezioną ceramikę na okres Pierwszej Świątyni, czyli czas sprzed zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków. Według nich inskrypcja może pochodzić z VIII-VII wieku p.n.e.

Jak zaznaczają uczeni, na wiek znaleziska wskazuje też sama forma zapisanych imion. Zarówno Zachariasz, jak i Benajasz są imionami teoforycznymi, czyli odwołującymi się do Boga lub bóstw. W tym wypadku oba zawierają hebrajskie końcówki teoforyczne -jahu i -jah, które nawiązują do Boga Jahwe. Według badaczy, tak złożone imiona są charakterystyczne dla okresu Pierwszej Świątyni.

Zagadką pozostaje przeznaczenie naczynia, na którym wyryto imię Zachariasza, syna Benajasza. Uczeni sądzą, że misa z imieniem mogła zawierać ofiarę. Albo więc ofiarodawca zaznaczył swym imieniem, że złożył w naczyniu jakiś osobisty dar, albo wręcz przeciwnie, dar był przeznaczony dla wymienionej osoby.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archeologia, Izrael, Jerozolima i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.